Ju lutemi zgjidhni gjuhën tuaj:

Shërbime administrimi godinash

Çfarë mund të bëjmë ne për ju?

Nga bodrumi deri në çati:

•    Monitorim i gjendjes së pajisjeve që përdoren dhe të ndërtesave duke përfshirë edhe shërbimin e mbylljes
•    Shërbim emergjence 24 h
•    Inspektim
•    Riparim i mangësive
•    Organizim i punimeve të mirëmbajtjes
•    Koordinim i datave të takimeve
•    Sigurim i akesit
•    Dokumentim i shërbimeve
•    Mirëmbajtje në gjendje të boshatisur
•    Shërbim i leximit të konsumit të ngrohjes

Kujdesi për mjediset e gjelbra

•    Kujdesi për kopshtet
•    Prerje bari dhe hedhje e barit të prerë
•    Prerje ligustrash, shkurresh
•    Hedhje e gjetheve
•    Mbjellje bimësh
•    Heqje e barërave të këqija
•    Kujdesi për të gjithë territorin e jashtëm

 

Objekti juaj në duart më të mira

Nuk ka rëndësi nëse janë objekte biznesi, komuna, prona të patundshme private, së bashku me klientin tonë ne përcaktojmë, se kur duhen kryer shërbimet përkatëse. Çdo ditë, çdo javë ose çdo muaj.
• Analizë e përbashkët e nevojave
• Planifikim dhe zhvillim i vazhdueshëm i mëtejshëm
• Gjetja e zonave të rrezikut
• Rreziqet e mbajtjes së përgjegjësisë dhe propozime për përmirësime
• Përcaktim i potencialeve të kursimit

 

Shërbimi i plotë do të thotë për ne, që ju nuk duhet të kujdeseni për asgjë. Këtë kujdes mund ta prisni nga ne si ofrues shërbimesh.

•    organizimi i të gjitha kërkesave teknike, në lidhje me datat e takimeve, kërkesat personale
•    komunikimi me autoritetet, fqinjët, ofruesit e tjerë të shërbimeve
•    bllokime rrugësh të miratuara nga autoritetet, nëse është e nevojshme
•    vendosja e tabelave dhe bllokim i një zone rreziku eventuale
•    pastrim në përputhje me specifikat dhe hedhje e mbeturinave
•    kontroll vizual i gjendjes së përgjithshme të sistemit të ulluqeve dhe sipërfaqeve të jashtme të çatisë
•    përfundim në përputhje me afatet e caktuara

 

Përfaqësuesit komunal

efa Dienstleistung përmirëson vazhdimisht atraktivitetin e saj për klientët në sektorin publik. Ne ofrojmë që tani pika pozitive vendimtare:

•    „just in time“ – Gjurmueshmëri për ju
•    Kohë reagimi ekstremisht të ulët nga ana jonë
•    Transparencë maksimale për ju

Objekte

ndër të tjera kopshte për fëmijë, rezervë mjeteve të papërdorura, banesa për refugjatët, spitale, rezidenca për të moshuarit, godina komunale, vende për organizimin e eventeve

Pronat e patundshme private

efa Dienstleistung qëndron për një shërbim të klasit të parë për menaxhimin e godinave. Kështu ne mund të realizojmë për ju si pronar një seri avantazhesh afatshkurtra dhe afatgjatë.

Për shembull:

•    Kontroll i vazhdueshëm i mangësive dhe eliminim i menjëhershëm
•    Gjetje e potencialeve të optimizimit
•    Kënaqësi më e lartë e qiramarrësve
•    Cilësi në rritje e banimit
•    Ruajtje afatgjatë e vlerave tuaja


Kërkesa juaj nuk është listuar këtu? Ju lutemi nga kontaktoni.

Ⓒ efa Dienstleistung All Rights Reserved.

efa Dienstleistung GmbH
Lotte-Branz-Str. 8
80939 München
Deutschland

Telefon: +49 (0) 89 60 03 40 27
Fax:+49 (0) 89 60 03 40 28