Ju lutemi zgjidhni gjuhën tuaj:

Pastrime ambientesh pune dhe banimi

Pastrime në zyra, klinika, kancelari etj.

Mjediset e pastra janë kartëvizita e ndërmarrjes tuaj.


Ne marrim me kënaqësi përsipër pastrimin e rregullt të ambienteve tuaja në përputhje me katalogun e shërbimeve, si p.sh.:

•    Boshatisjen e koshave të plehrave
•    pastrimin periodik të sipërfaqeve (tavolina, rafte, sheshe pushimi dritaresh, etj.)
•    Pastrimin e zonave sanitare (lavamanë, tualete, pasqyra, pllakat në mur, etj.)
•    Pastrimin e dyshemesë (tapet, plastikë, dru, etj.)

Personeli jonë posaçërisht i trajnuar i pastrimit është i informuar mbi kërkesat - për shembull në klinikat mjekësore. Ne e trajtojmë çdo mjedis tuajin me të njëjtin kujdes të përzgjedhur.

Se cilat punë duhet të kryhet me saktësi dhe sa shpesh ne e përcaktojmë së bashku gjatë një vizite të detajuar të objektit. Është kënaqësi për ne që të njihemi me kërkesat tuaja individuale.

Nuk ka rëndësi nëse do të kryhet çdo ditë, çdo javë ose një herë në muaj, shpeshtësia e kryerjes është po aq fleksibël si edhe dëshirat tuaja.

Përveç të tjerave ne ofrojmë edhe shërbimet e mëposhtme:

Shërbimin e shpëlarjes

Shërbimin e furnizimit

Në varësi të nevojës individuale ne mund t’ju furnizojmë juve me artikujt e mëposhtëm të higjienës: Letra duarsh, letër higjienike, sapun për duart, qese higjienike, etj.

Dezinfektimi

Ne marrim përsipër natyrisht edhe porosi për dezinfektimin në përputhje me kërkesat tuaja.

Ⓒ efa Dienstleistung All Rights Reserved.

efa Dienstleistung GmbH
Lotte-Branz-Str. 8
80939 München
Deutschland

Telefon: +49 (0) 89 60 03 40 27
Fax:+49 (0) 89 60 03 40 28